Image858 Obrazki z wystawyMalarze o wojnietraŚmierć i rozpadImage867 Obraz ma kształt tryptyku (składa się z trzech części) i nosi tytuł "Wojna". Jego autorem jest Otto Dix, który w chwili wybuchu I wojny światowej w wieku 23 lat zaciągnął się jako ochotnik do wojska.Co skłoniło młodego Otto do tego kroku? Jak wspominał później "wszystko musiałem zobaczyć na własne oczy (...) wszystko chciałem przeżyć"Otto Dix "Wojna"To co tam zobaczył i przeżył, przekroczyło jego wyobrażenia. Czuł potrzebę twórczego "przepracowania" wojennych doświadczeń. Do malowania tego obrazu Dix przystąpił 10 lat po wojnie w roku 1928. Jak zanotował w swych wspomnieniach "Der Krieg" jest jego odpowiedzią na pojawiające się tu i ówdzie w Niemczech głosy o konieczności wojny. Dix zanotował: "Ludzie zapomnieli, jakie straszliwe cierpienie wyrządziła wojna".Obraz ma formę malowidła ołtarzowego. Wybór chrześcijańskiej tradycji obrazowania nie jest przypadkowy. To swoisty hołd złożony ofiarom (w tym też Dixa przyjaciołom). Lewe skrzydło obrazu pełni funkcję wprowadzenia: dwaj żołnierze maszerują na front.W części centralnej tryptyku malarz przedstawił wojenny pokatastrofalny krajobraz, w którym można wyróżnić siedem żołnierskich ciał lub też ich fragmenty. W tle rozpoznać można także żołnierza w hełmie i maską gazową, który prawdopodobnie przeżył wojenne inferno. Na prawym skrzydle tryptyku Dix umieścił scenę "żołnierskiego braterstwa" - ocalony z wojennej pożogi żołnierz (tu Dix przedstawił siebie) wyprowadza innego z pola walki.Jak przystało na ołtarzowy charakter obrazu u podstawy znajduje się tzw. predella. Na niej umieścił Dix prawdopodobnie scenę z powieści Remarque`a "Na Zachodzie bez zmian" - wtargnięcie szczurów do miejsca, w którym śpią żołnierze."Wojna" Dixa należy do obrazów o wyraźnie pacyfistycznym przesłaniu.Źródło: Internet i Katalog "Otto Dix. Zum 100 Geburtstag 1891-1991".20 lutego 2013

Copyright © bigos.pl 1.0.0 Wszelkie prawa zastrzeżone.