Image440 II Wojna ŚwiatowaProcesy norymberskiehitlerProcesy norymberskie – sądowe postępowania karne prowadzone w latach 1945-1949 przeciwko zbrodniarzom nazistowskim toczone przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze.

Copyright © bigos.pl 1.0.0 Wszelkie prawa zastrzeżone.